HGL in het kort

Het Groene Lyceum is een leerroute waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. Tijdens de leerroute haalt de leerling het diploma vmbo gl/tl en na zes of vijf jaar een volwaardig mbo-diploma op niveau 4. Daarmee kan de leerling direct naar het hbo of beginnen in een beroep.

Het Groene Lyceum bereidt in zes of vijf jaar voor op het hoger beroepsonderwijs. Het diploma is echter méér dan ‘een geldig startbewijs’. Wie slaagt op het Groene Lyceum, mag ervan uitgaan dat hij of zij ook echt de bagage heeft om het HBO met succes te doorlopen. Activerende didactiek, projectmatig werken en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen studietraject is de basis op het HBO. De didactische opzet van het Groene Lyceum sluit volledig aan op die van het HBO.

Het Groene Lyceum is ontstaan doordat Terra belangstelling constateerde bij leerlingen uit groep 8 met leercapaciteiten die het vmbo overstijgen; vanwege de praktische kanten van het groene onderwijs of vanwege de grootte van de school. Voor deze leerlingen is het vmbo te weinig uitdagend en pasten andere vo opleidingen niet bij hun belangstelling, motivatie en capaciteiten. Terra heeft hGL ontworpen om onderwijs te kunnen bieden dat past bij deze leerlingen. Landelijk volgden verschillende AOC's die een vergelijkbare leerroute aanbieden. Bij Terra telt hGL momenteel 625 leerlingen en landelijk gaat het om 1300 leerlingen.

 ‘Op het hbo wordt gewerkt met competenties, een combinatie van kennis, vaardigheden en houding die je nodig hebt voor je latere beroep. Hier komt veel zelfstandigheid maar ook samenwerking bij kijken. Je leert theorie te analyseren en deze toe te passen in de praktijk. Een hbo-studie vraagt ook meer van je taalvaardigheid en spreekvaardigheid, hier wordt ook aandacht aan besteed. Een ander belangrijk verschil ten opzichte van het MBO is de hoeveelheid lesstof die je moet beheersen en het hogere tempo waarin je je deze lesstof eigen moet maken. Een voordeel voor een Groene Lyceum student is dat je al veel praktijkervaring hebt opgedaan. Deze ervaring kun je nu op het hbo inzetten om de theorie toe te passen’

Rianne Bieleman, Studentendecaan Hogeschool Windesheim