VMBO-groen in het kort

Na de basisschool kunnen kinderen naar het vmbo, havo, het Groene Lyceum en vwo. Eén van de vmbo scholen waar voor gekozen kan worden, is Terra, een school voor vmbo-groen.

De natuur neemt een belangrijke plaats in op onze school. Leerlingen zijn vaak buiten bezig. Dat betekent dat ze bij ons in een prettige omgeving veel leren over voeding, koken, planten, verzorging van dieren en techniek. Ook leren ze rekening houden met de natuur én met elkaar. Daarnaast hebben ze ook alle ‘gewone’ vakken, die op elke vmbo-school worden gegeven. 

Terra Eelde is gevestigd aan de Burg. Legroweg in Eelde. Het is een leuke school met ongeveer 450 leerlingen. Ons onderwijs is afwisselend en lekker praktisch: cultuur, koken, groene vakken en sport vormen een prettige onderwijsmix met de theoretische vakken. We zijn een brede school waar alle leerwegen worden aangeboden. De school heeft een krachtig team van docenten en medewerkers die het onderste uit de kan halen als het om de leerlingen gaat. Wij bieden onze leerlingen een veilig schoolklimaat. Iedereen mag er zijn zoals hij is. Daarnaast bieden wij een goede mix van structuur, vrijheid, zelfstandigheid en een uitstekende zorgstructuur.