Vernieuwing vmbo

De beroepsgerichte programma's in het vmbo worden vernieuwd.

De nieuwe programma’s worden eenvoudiger en duidelijker en sluiten straks beter aan op de actualiteit. Daardoor worden leerlingen beter voorbereid op hun vervolgopleiding en toekomstige beroep.

Ruim dertig afdelingsprogramma’s worden in 2016 vervangen door tien profielen, bestaande uit gemeenschappelijk vakken en beroepsgerichte profiel- en keuzevakken. Deze profielen maken het mogelijk om onderwijs op maat aan de leerling aan te bieden. De profielen zorgen er ook voor dat de aansluiting met het mbo beter gaat. Terra is nog volop bezig om hier binnen de school vorm aan te geven.

Zie hier het filmpje met uitleg over de vernieuwing.