Na het VMBO

Als uw kind/leerling een vmbo-groen diploma heeft, dan liggen alle richtingen van het mbo open. Onze leerlingen stromen door naar alle mbo-sectoren: Groen, Techniek, Economie en Zorg & Welzijn.

Met de kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg/diploma theoretische leerweg kan er gekozen worden voor een drie- of vierjarige opleiding (niveau 3 en 4) in het mbo. Leerlingen die het diploma theoretische leerweg halen, kunnen doorstromen naar het havo. Met de basisberoepsgerichte leerweg hebben leerlingen de keuze uit een tweejarige opleiding (entree en niveau 2) in het mbo. Welke leerweg een leerling ook kiest, de vmbo-groen opleiding duurt vier jaar.