Themaklassen

Nieuw: Cultuurklas Terra Assen

Terra Assen start met ingang van het schooljaar 2018-2019 met een Cultuurklas. Dit is voor leerlingen kb/gl/tl. In de onderbouw volg je de Cultuurklas in combinatie met aanbod in keuzevakken. In de bovenbouw is het een keuzevak Kunst en Cultuur. In de Cultuurklas heb je naast 'gewone kunstvakken' twee uren extra cultuur. Tijdens deze lessen volgen leerlingen een heel gevarieerd cultureel programma. We laten de leerlingen kennismaken met heel veel verschillende vormen van Kunst en Cultuur. Voorbeelden hiervan zijn: musea, beeldende kunst, muziek, zang, dans, drama, fotografie en nog veel meer. Door het volgen van de Cultuurklas krijg je een goede voorbereiding voor vervolgopleidingen als Cibap en diverse andere Kunst en Cultuuropleidingen in het mbo.  De doelen van de Cultuurklas zijn:

  • een creatieve stijl ontwikkelen
  • bewuster worden van je creatieve talenten
  • kennismaken met veel verschillende vormen van Kunst en Cultuur
  • kennismaken met verschillende materialen en technieken
  • goed leren samenwerken
  • leren jezelf te presenteren
  • goed leren overleggen en organiseren
  • probleemoplossend leren denken
  • ontwikkelen van eigen smaak

Leerlingen die de Cultuurklas willen volgen moeten zich hiervoor aanmelden via het aanmeldingsformulier. Na ontvangst word je uitgenodigd voor een toelatingsdag. Hier wordt gekeken naar je basisvaardigheden, motivatie en algemene vaardigheden als samenwerken, omgaan met regels en instructie en creativiteit. Voldoe je hieraan dan word je geplaatst in de Cultuurklas.

Voor meer informatie over de Cultuurklas kunt u een mail sturen naar mevr. B Schalwijk, via b.schalkwijk@terra.nl

Sportklassen

Terra Assen biedt sportklassen in leerjaar 1 en 2. Met het starten van deze sportklas hebben we nu een complete sportlijn die begint in de onderbouw met de sportklas en wordt vervolgd met sportmodules in de bovenbouw.
Het volgen van de sportlijn geeft een goede basis voor verschillende mbo-opleidingen, bijvoorbeeld sport en bewegen, politie, leger, activiteitenbegeleiding en recreatie. Aanmelding voor de sportklas is mogelijk voor leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg, zowel met als zonder lwoo, kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg. Leerlingen met het niveau kaderberoepsgerichte leerweg met lwoo kunnen vanwege organisatorische omstandigheden niet voor de sportklas aangemeld worden.

Naast het ontwikkelen van een actieve leefstijl bij kinderen, willen we ze graag kennis laten maken met verschillende sporten en bewegingservaringen, zoals outdoor sport (survival, klimmen /abseilen), circusvoorstelling maken, gehandicaptensport, topsport, trends (body-pump) en clinics (golf, skaten). Bovendien gaan we via dit extra sportonderwijs nadruk leggen op algemene vaardigheden als leren samenwerken, organiseren en leiding geven.
De basis voor een keuze voor de sportklas wordt gevormd door interesse voor sport. We zijn niet zozeer op zoek naar topsporters in de dop, maar wel naar kinderen die het prettig vinden om sportief bezig te zijn en die extra sporten heel leuk vinden. Een selectiemiddag sportklassen maakt onderdeel van de toelating sportklassen uit. Ons aanmeldteam is graag bereid meer informatie over de sportklas en de toelating te verstrekken.