vmbo-groen in het kort

Na de basisschool kunnen kinderen naar het vmbo, havo, het Groene Lyceum en vwo. Eén van de vmbo scholen waar voor gekozen kan worden, is Terra, een school voor vmbo-groen.

De natuur neemt een belangrijke plaats in op onze school. Leerlingen zijn vaak buiten bezig. Dat betekent dat ze bij ons in een prettige omgeving veel leren over natuur, voeding, planten, verzorging van dieren en techniek. Ook leren ze rekening houden met de natuur en met elkaar. Daarnaast hebben ze ook alle ‘gewone’ vakken, zoals Nederlands, Engels, Gym en Wiskunde. Dat zijn vakken die op elke vmbo-school worden gegeven. 

Op onze school zitten ongeveer 850 leerlingen. We hebben een overzichtelijk en modern schoolgebouw aan de Vredeveldseweg, dit is op loopafstand van het NS-station. De eerstejaars hebben les in het Juniorhuis, naast het hoofdgebouw.

We hebben een jong en enthousiast team van docenten dat veel aandacht besteedt aan de lessen. Die moeten natuurlijk leerzaam zijn, maar ook leuk en boeiend.

Terra Assen biedt veel extra’s. Neem bijvoorbeeld onze sportlijn: juist in de sport doen de leerlingen veel maatschappelijk relevante vaardigheden op. Of neem onze goede zorgstructuur, die versterkt wordt met het Juniorhuis.