Contact ouders

Het Groene Lyceum kent in elk leerjaar minimaal één ouderavond. Naast de ouderavonden bestaat de mogelijkheid voor contact via de zogenaamde 'tien- minuten gesprekken'. Hierin kunnen ouders contact hebben met docenten uit het team van het Groene Lyceum.
 

In het eerste leerjaar is er een eerste ouderavond voor de herfstvakantie. Deze avond staat in het teken van kennismaking, uitwisselen van eerste ervaringen en verstrekken van informatie over de leerroute. Naast deze georganiseerde contacten kan elke ouder de studievorderingen en competentiebeoordelingen volgen via het elektronische portfolio van de leerling.

 ‘De aansluiting van het Groene Lyceum op het hbo heb ik als heel prettig ervaren. Door het competentiegerichte leren heb ik op het Groene Lyceum al verschillende vaardigheden als presenteren en plannen aangeleerd. Dit komt mij goed van pas in mijn huidige hbo studie, Communicatie aan de Hanzehogeschool Groningen. In het derde jaar van mijn opleiding ga ik ook stage lopen. Door het Groene Lyceum ben ik al heel goed voorbereid op stages en weet ik al wat van het reilen en zeilen binnen bedrijven!’

Jolien Oosterhof, oud leerling hGL Winsum