De leerroute

Het Groene Lyceum duurt zes of vijf leerjaren (*). klik hier voor de meest gestelde vragen over ontwikkelingen binnen het Groene Lyceum. Tijdens die jaren wordt de leerling voorbereid op een vervolgopleiding in het hbo. Vanaf het eerste leerjaar zijn algemene vakken afgestemd op het hbo. Ook zijn er beroepsgerichte vakken. In leerjaar een en twee voert de leerling diverse projecten uit. Dit is een goede voorbereiding op de stages die gelopen worden vanaf leerjaar drie. Tijdens de stages maakt de leerling kennis met de verschillende beroepssectoren. Behalve aan kennis en vaardigheden wordt er ook aan eigen houding gewerkt. Dat geheel bepaalt de competenties. De leerling ontwikkelt competenties die je nodig hebt voor je mbo niveau 4 diploma en waarmee je goed voorbereid bent op het hbo.

Tijdens de eerste vier jaren van de leerroute wordt het onderwijs gevolgd op de Terra vo vestiging. Als het nodig is, kunnen bepaalde onderdelen op het mbo worden aangeboden. Ook vinden onderdelen als beroepenoriëntatie, beroepspraktijkvorming en projecten met externe relaties op andere locaties plaats. Het vijfde en zesde leerjaar wordt gevolgd op een mbo vestiging van Terra. Als je het Groene Lyceum afgerond hebt, dan heb je een vmbo-diploma GL/TL en een volwaardig mbo-diploma (niveau 4). 

(*) Terra biedt deze leerroute aan in het kader van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022 (herziene beschikking 2015).

EEN DAG OP HGL

De leerlingen op het Groene Lyceum hebben in de eerste leerjaren een eigen stamlokaal. Omdat het een eigen lokaal is, is de leerling medeverantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud ervan. De theorielessen (vooral ’s ochtends) worden in het stamlokaal gegeven. Voor de praktijklessen (vooral ’s middags) of theorielessen met praktische onderdelen gaat de leerling naar het betreffende vaklokaal.