Regelingen en Downloads

Vakantieregeling 2017-2018

Herfstvakantie
23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie:
25 december2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie:
26 februari 2018 t/m 2 maart 2018

Paasmaandag
2 april 2018

Meivakantie
23 april 2018 t/m 4 mei 2018

Hemelvaartvakantie
10 en 11 mei 2018

Tweede Pinkstedag 
21 mei 2018

Zomervakantie:
23 juli 2018 t/m 31 augustus 2018 

Toelatingsregeling

U meldt uw kind aan bij Terra door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar de school. Meestal doet de leerkracht van de basisschool dat samen met u. Zodra Terra de gegevens heeft, ontvangt u een bevestiging. Terra plaatst het kind op het niveau dat door de basisschool als schooladvies is aangegeven (als dat niveau ook door Terra wordt aangeboden). Daarnaast kijken we of het kind ook extra ondersteuning nodig heeft om zijn/haar schoolloopbaan goed te kunnen doorlopen. Dit wordt gedaan door de toelatingscommissie. Zij besluiten over de uiteindelijke plaatsing op school.

Extra ondersteuning

Vanaf 2014 voeren alle scholen in Nederland de Wet Passend  Onderwijs uit. Deze wet bepaalt onder andere dat een school zorgplicht heeft als een leerling zich aanmeldt met een extra ondersteuningsbehoefte. Als er sprake is van zorgplicht dan zal Terra een passend voorstel doen voor een eigen ondersteuningsaanbod of bij een andere school, regulier of speciaal. De extra ondersteuning die Terra kan bieden staat beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel.

Aanmeldformulier

Om een leerling aan te melden voor onze school kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen bij de administratie (emmen@voterra.nl). Het is ook mogelijk om uw kind aan te melden via de huidige basisschool. Neem daarvoor contact op met de schoolleiding van de basisschool.