Bijzondere richtingen

Sportklassen

Vmbo-groen Meppel is een thuiswerkarme school. Dat betekent dat onze leerlingen in leerjaar 1 en 2 bijna al het schoolwerk op school maken. Elke dag is er een keuzewerkuur waarin ze zelf aan de hand van weekplanners de planning voor dat lesuur maken. Onze school heeft veel groene vakken in de aanbieding waar de kinderen al in leerjaar 1 en 2 mee kennis maken. Maar ze kunnen ook kiezen voor onze sportklassen. Daarin krijgen de leerlingen extra sportlessen. Per week 8 lesuren sport waarin de leerling heel actief is. Leerlingen kunnen bij ons op school het vak bewegingsonderwijs ook afsluiten als examenvak.

CULTklas

De CULTklas is een bijzondere richting bij Terra Meppel. In deze klas krijgen leerlingen binnen het normale les aanbod vier extra uren aan kunst en cultuur. Leerlingen die het leuk vinden om creatief bezig te zijn en die hun talenten nog meer willen ontwikkelen, zijn op hun plek in de CULTklas.

In de eerste twee jaar van de CULTklas volgen de leerlingen een speciaal programma gericht op muziek, dans, drama, theater, film, fotografie, architectuur en beeldende vorming. Aan deze onderdelen wordt naast de gewone lessen tekenen en handvaardigheid vier uur per week extra besteed. De extra kunstvakuren komen in plaats van de 'groene' vakken. Vanaf het derde jaar volg je de groene vakken. De Cultklas is bedoeld voor leerlingen die zelf bezig zijn met bijvoorbeeld muziek, dans, toneel, tekenen, schilderen, fotografie enzovoort of daar veel interesse in hebben.

Elke leerling van groep 8 van de basisschool kan zich aanmelden. Natuurlijk moet de leerling geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur en over de goede motivatie beschikken. Na de inschrijving voor de CULTklas wordt de leerling uitgenodigd voor een ‘doe dag’. De uitkomst van deze ‘doe dag’ wordt door de school gebruikt als selectiecriterium voor deelname aan de CULTklas.

Voor meer informatie over de CULTklas kunt u contact opnemen met:
CULTklas coördinator
De heer M.de Boer
0522-253364 of m.deboer@aocterra.nl