Regelingen en downloads

Vakantieplanning 2017-2018

Herfstvakantie
23 t/m 27 oktober 2017

Dankdag voor het gewas (studiedag docenten, leerlingen lesvrij)
1 november 2017

Kerstvakantie
25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie
26 februari t/m 2 maart 2018

Biddag voor het gewas (studiedag docenten, leerlingen lesvrij)
14 maart 2018

Goede vrijdag
30 maart 2018

Pasen
2 april 2018

Meivakantie 
27 april t/m 11 mei 2018

Pinkstermaandag
21 mei 2018

Leerlingen lesvrij
16 juli t/m 20 juli 2018

Zomervakantie
23 juli t/m 31 augustus 2018

Toelatingsregeling

U meldt uw kind aan bij Terra door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar de school. Meestal doet de leerkracht van de basisschool dat samen met u. Zodra Terra de gegevens heeft, ontvangt u een bevestiging. Terra plaatst het kind op het niveau dat door de basisschool als schooladvies is aangegeven (als dat niveau ook door Terra wordt aangeboden). Daarnaast kijken we of het kind ook extra ondersteuning nodig heeft om zijn/haar schoolloopbaan goed te kunnen doorlopen. Dit wordt gedaan door de toelatingscommissie. Zij besluiten over de uiteindelijke plaatsing op school.

Extra ondersteuning

Vanaf 2014 voeren alle scholen in Nederland de Wet Passend  Onderwijs uit. Deze wet bepaalt onder andere dat een school zorgplicht heeft als een leerling zich aanmeldt met een extra ondersteuningsbehoefte. Als er sprake is van zorgplicht dan zal Terra een passend voorstel doen voor een eigen ondersteuningsaanbod of bij een andere school, regulier of speciaal. De extra ondersteuning die Terra kan bieden staat beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel.

Leerwegondersteuning (lwoo)

Om in aanmerking te komen voor lwoo moet een leerling aan bepaalde voorwaarden voldoen. De  toelatingscommissie bekijkt of een leerling in aanmerking komt voor lwoo en/of verder onderzoek om lwoo aan te kunnen vragen. 

Ons toelatingsbeleid kunt u hieronder downloaden.

Aanmeldformulier

Om een leerling aan te melden voor onze school kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen bij de administratie (meppel@voterra.nl). Het is ook mogelijk om uw kind aan te melden via de huidige basisschool. Neem daarvoor contact op met de schoolleiding van de basisschool.

 

Downloads