VMBO-groen in het kort

Na de basisschool kunnen kinderen naar het vmbo, havo, het Groene Lyceum en vwo. Eén van de vmbo scholen waar voor gekozen kan worden, is Terra, een school voor vmbo-groen.

De natuur neemt een belangrijke plaats in op onze school. Leerlingen zijn vaak buiten bezig. Dat betekent dat leerlingen bij ons in een prettige omgeving veel leren over voeding, koken, planten, verzorging van dieren en techniek. Ook leren ze rekening houden met de natuur én met elkaar. Daarnaast hebben ze ook alle ‘gewone’ vakken, die op elke vmbo-school worden gegeven. De eerste twee jaren volgende de leerlingen de lessen op ons Junior College aan de Werkhorst. Vanaf leerjaar 3 gaan de leerlingen naar het Groene Land gebouw.

Terra Meppel is een christelijke school. Landschap, plant en dier zijn voor ons een onderdeel van de schepping. Proberen christen te zijn betekent ook dat wij open staan voor kinderen en ouders met andere levensovertuigingen. Iedereen die respect heeft voor de overtuiging van een ander is hier van harte welkom. Het lééft op onze school! Door het onderwijs, maar ook door de nieuwbouw, de sportklas, de cultklas, de keus voor extra techniek in leerjaar drie, de schoolreizen naar het buitenland.