Ons onderwijs

Onderbouw

De onderbouw bestaat uit het eerste en tweede leerjaar. In de onderbouw volgen de leerlingen lessen in negen leergebieden. Een leergebied is een clustering van een aantal vakken. Daarnaast krijgen ze les in 'groene vakken', zoals plantenteelt, dierenhouderij, verwerking agrarische producten, groenvoorzieningen en bloemschikken. Heeft een leerling extra begeleiding nodig, dan kan hij of zij in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs. Dit is de extra hulp om het onderwijs in de leerwegen goed te kunnen volgen in de onderbouw.

Bovenbouw

Na de onderbouw in leerjaar 1 en 2 begint in leerjaar 3 het examenprogramma van de leerwegen. Leerlingen volgen één leerweg om daarin eindexamen te doen. Alle leerwegen zijn een goede opstap naar een vervolgopleiding in het mbo of havo. Ook zorgen wij ervoor dat er in elke leerweg genoeg afwisseling zit tussen praktijk en theorie.

Leerwegen

Afhankelijk van het niveau komen leerlingen in één van de volgende leerwegen:

  • Gemengde leerweg / diploma theoretische leerweg: deze leerweg is voor leerlingen die theoretisch een behoorlijk niveau aan kunnen. Bij deze leerweg krijgen leerlingen vijf of zes theorievakken. Als ze het examen halen voor zes theorievakken, ontvangen ze ook een diploma theoretische leerweg. Daarnaast volgen ze praktijkmodules in het beroepsgerichte vak.
  • Kaderberoepsgerichte leerweg: deze leerweg is meer gericht op leerlingen die theoretisch én praktisch ingesteld zijn. Bij deze leerweg krijgen de leerlingen vier theorievakken. Daarnaast volgen ze praktijkmodules in het beroepsgerichte vak.
  • Basisberoepsgerichte leerweg: deze leerweg is voor leerlingen die vooral praktisch ingesteld zijn. Bij deze leerweg krijgen leerlingen vier theorievakken. Daarnaast volgen ze praktijkmodules in het beroepsgerichte vak.

Extra lessen

Het is mogelijk om extra lessen te volgen van een andere leerweg. Er kan voor enkele vakken in een ‘hogere’ leerweg examen gedaan worden. Dit hangt natuurlijk af van de capaciteiten en interesses. De leerling vergroot hiermee de doorstroom naar een mbo-opleiding.

Kwaliteit

Op de website van scholen op de kaart staan alle scholen van Nederland letterlijk op de kaart. Dat geldt dus ook voor vmbo-groen Oldekerk. Informatie over de kwaliteit, het onderwijsbeleid, bedrijfsvoering en de resultaten van de school is hier te vinden: www.scholenopdekaart.nl

Begeleiding

De leerling staat bij ons op school centraal. Er zijn verschillende mensen en instanties die hen op allerlei gebieden kunnen helpen. Onderstaand ringenmodel laat zien hoe dat werkt. De mensen met wie de leerlingen dagelijks op school te maken hebben, vormen de eerste lijn. In de tweede lijn staan mensen van onze school die kunnen helpen met specifieke vragen of problemen. Als er meer hulp of advies gewenst is, kan er contact gezocht worden met mensen of instanties buiten de school, de derde lijn. (download ringenmodel)