VMBO-groen in het kort

Na de basisschool kunnen kinderen naar het vmbo, havo, het Groene Lyceum en vwo. Eén van de vmbo scholen waar voor gekozen kan worden, is Terra, een school voor vmbo-groen.

De natuur neemt een belangrijke plaats in op onze school. Leerlingen zijn vaak buiten bezig. Dat betekent dat leerlingen bij ons in een prettige omgeving veel leren over voeding, koken, planten, verzorging van dieren en techniek. Ook leren ze rekening houden met de natuur én met elkaar. Daarnaast hebben ze ook alle ‘gewone’ vakken, die op elke vmbo-school worden gegeven.

Terra Oldekerk is een school met veel mogelijkheden. Het is een brede school voor vmbo, met aandacht voor onderwerpen die voor onze samenleving belangrijk zijn: respect voor natuur en milieu, verantwoorde voeding, gezondheid en duurzaamheid.
Onze school is een christelijke school. Met elkaar geven wij inhoud aan het christen zijn, maar wij staan ook open voor leerlingen en ouders met een andere levensovertuiging. Iedereen die respect heeft voor de overtuiging van een ander is van harte welkom.
Onze leerlingen zijn vaak praktisch bezig in kleine groepen. En iedereen komt aan bod, want bij Terra Oldekerk staat de leerling centraal.