Na het Groene Lyceum

Veel leerlingen van het Groene Lyceum stromen door naar het hbo. Inmiddels zijn er hGL leerlingen van Terra uitgestroomd naar de volgende hogescholen: Hanzehogeschool (Groningen), Stenden Hogeschool (Emmen, Leeuwarden), Windesheim (Zwolle), NHL (Leeuwarden), CAH Vilentum (Dronten), van Hall Larenstein (Leeuwarden), Saxion (Enschede) en Suyd Hogeschool (Maastricht).

De oud-leerlingen volgen onder meer de volgende studies: Facility management, Bio informatica, Communicatie, Financieel Economisch Management, ICT, Elektrotechniek, Integrale veiligheid, Veehouderij, Accountancy, Bedrijfskunde MER, Informatica, Technische bedrijfskunde, Bedrijfskunde en Agribusiness, Tuin- en akkerbouw, Life Science, PABO, SPH, Journalistiek, HBO V. 

 ‘De aansluiting van het Groene Lyceum op het hbo heb ik als heel prettig ervaren. Door het competentiegerichte leren heb ik op het Groene Lyceum al verschillende vaardigheden als presenteren en plannen aangeleerd. Dit komt mij goed van pas in mijn huidige hbo studie, Communicatie aan de Hanzehogeschool Groningen. In het derde jaar van mijn opleiding ga ik ook stage lopen. Door het Groene Lyceum ben ik al heel goed voorbereid op stages en weet ik al wat van het reilen en zeilen binnen bedrijven!’

Jolien Oosterhof, oud leerling hGL Winsum