Praktijkgericht

Praktijk is een belangrijk onderdeel van hGL. In de onderbouw oriënteert de leerling zich op het beroepenveld; vanuit de beroepsgerichte groene vakken en vanuit projecten binnen de andere sectoren.

In de bovenbouw werkt de leerling vanuit de beroepenoriëntatie (stage) in leerjaar drie en de beroepspraktijkvorming (BPV)  in de volgende leerjaren aan grotere opdrachten. Tijdens de stage in leerjaar drie maakt de leerling kennis met verschillende bedrijfstypes in de sectoren zorg & welzijn, techniek & ict, economie & dienstverlening en de groene sector. Er wordt een vaste dag vrijgemaakt voor beroepenoriëntatie.  

Tijdens de beroepspraktijkvorming is de leerling voor het diploma Manager groene detailhandel verplicht om ervaring op te doen in de detailhandel/kleinschalige groothandel. Deze BPV moet op een voor de opleiding geaccrediteerd bedrijf plaats vinden. De leerling is naast de 'gewone' werkzaamheden veel bezig met bestuurlijke vaardigheden.