Praktische info

Aanmeldingsprocedure

Om uw zoon/dochter aan te melden voor onze school kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen bij de administratie. De aanmelding is compleet als wij het aanmeldingsformulier en het onderwijskundig rapport ontvangen hebben. Het onderwijskundig rapport dient door de basisschool te worden ingevuld. Leerkrachten van de basisscholen kunnen hier het onderwijskundig rapport aanvragen.

Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage
Om het onderwijs te kunnen maken vragen wij jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast worden er nog kosten in rekening gebracht voor excursies en andere schoolactiviteiten.

Tegemoetkoming in de kosten
Via DUO kunt u voor sommige kosten een tegemoetkoming krijgen. Welke kosten u vergoed krijgt, is onder andere afhankelijk van uw inkomen. Meer informatie kunt u krijgen bij de DUO, via telefoonnummer (050) 599 77 55.

Gratis schoolboeken
De leerlingen krijgen gratis schoolboeken. Het betreft hier de leerboeken en werkboeken. Ook lesmateriaal dat door de school zelf is ontwikkeld valt hieronder. Verder kunnen dit licentiekosten van digitaal leermateriaal, cd’s en dvd’s zijn (de school heeft een contract met Iddink Voortgezet Onderwijs B.V. voor de levering van de schoolboeken). De leerboeken worden aan de leerling in bruikleen gegeven. De werkboeken die in meerdere leerjaren worden gebruikt, moeten door de leerlingen zelf worden bewaard. Deze worden in het volgende leerjaar niet opnieuw gratis verstrekt. Buiten de regeling van gratis schoolboeken vallen de atlas, woordenboeken, agenda, laptop, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schriften, multomappen, pennen, etc. Voor de boeken hebben we een boekenfondsregeling met Iddink Voortgezet Onderwijs B.V.

Tijdens de laatste fase van het Groene Lyceum volgt de leerling onderwijs op het mbo van Terra. Aan de mbo-opleidingen van Terra zijn kosten verbonden. De kosten van boeken en eventueel ander lesmateriaal komt op het mbo voor rekening van de leerling/ouders.