Regelingen en Downloads

Herfstvakantie
17 t/m 21 oktober 2016

Kerstvakantie
26 december 2016 t/m 6 januari 2017

Voorjaarsvakantie
20 februari t/m 24 februari 2017

Pasen
17 april 2017

Meivakantie 
24 april t/m 5 mei 2017

Hemelvaart
25 + 26 mei 2017

Pinkstermaandag
5 juni 2017

Lesvrij leerlingen en docenten
17 juli t/m 21 juli 2017

Zomervakantie
24 juli t/m 1 september 2017

Toelatingsregeling
U meldt uw kind aan bij Terra door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar de school. Meestal doet de leerkracht van de basisschool dat samen met u. Zodra Terra de gegevens heeft, ontvangt u een bevestiging. Terra plaatst het kind op het niveau dat door de basisschool als schooladvies is aangegeven (als dat niveau ook door Terra wordt aangeboden). Daarnaast kijken we of het kind ook extra ondersteuning nodig heeft om zijn/haar schoolloopbaan goed te kunnen doorlopen. Dit wordt gedaan door de toelatingscommissie. Zij besluiten over de uiteindelijke plaatsing op school.

Extra ondersteuning
Vanaf 2014 voeren alle scholen in Nederland de Wet Passend  Onderwijs uit. Deze wet bepaalt onder andere dat een school zorgplicht heeft als een leerling zich aanmeldt met een extra ondersteuningsbehoefte. Als er sprake is van zorgplicht dan zal Terra een passend voorstel doen voor een eigen ondersteuningsaanbod of bij een andere school, regulier of speciaal. De extra ondersteuning die Terra kan bieden staat beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel.

Aanmeldformulier
Om een leerling aan te melden voor onze school kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen bij de administratie (winsum@voterra.nl). Het is ook mogelijk om uw kind aan te melden via de huidige basisschool. Neem daarvoor contact op met de schoolleiding van de basisschool.