Ons onderwijs

Het Praktijkonderwijs duurt meestal vijf jaren. Soms doet een leerling er een jaar langer over. De opleiding is verdeeld in de onderbouw en de bovenbouw.

ONDERBOUW

De onderbouw zijn de leerjaren 1,2 en 3. De vakken zijn onder andere Nederlands, rekenen en wiskunde, verzorging, Engels, cultuur en maatschappij en vrijetijd en wonen. Voor de meest vakken krijgt de leerling een eigen groepsdocent en hebben ze les in hetzelfde lokaal. Ook krijgt de leerling per week vier uren weektaak; dan wordt er gewerkt met de computer, gelezen of extra werk voor de andere vakken. De helft van de week bestaat praktische lessen: techniek, plant en dier, verzorging en koken en lichamelijke opvoeding. Ook zijn er lessen sociale vaardigheden: leren samenwerken met anderen, voor jezelf opkomen, jezelf presenteren en nog veel meer. Alle leerlingen volgen daarnaast in klas 1 de training Rots en Water!

BOVENBOUW

In de bovenbouw (leerjaar 4 en 5) kiest de leerling steeds meer zelf wat hem/haar interesseert, wat binnen de mogelijkheden ligt en wat ze graag willen doen. Naast theorie zijn er ook veel praktijkvakken. We hebben hiervoor prachtige praktijklokalen. Er zijn drie richtingen:

  • Techniek. Je kunt kiezen uit metaal, voertuigen of bouw. Ook leer je jezelf te redden met allerlei technische klussen in huis, bijvoorbeeld een cv ontluchten of meterstanden doorgeven.
  • Zorg en Welzijn. Deze richting kies je als je horeca, uiterlijke verzorging, schoonmaak, kinderzorg en ouderenzorg leukt vindt.
  • Plant en Dier. Je leert veel over plantenteelt, bloemschikken en dierverzorging.

Leerlingen kunnen bij ons ook cursussen volgen, bijvoorbeeld lassen, een trekkerrijbewijs of een heftruckcertificaat behalen.