Begeleiding

De begeleiding op het Groene Lyceum is intensief. De belangrijkste aspecten zijn:

  • regelmatige gesprekken met de leerling over hun welbevinden, persoonlijke ontwikkeling en studievoortgang;
  • nauwe contacten met de ouder(s)/verzorger(s);
  • leerling besprekingen gericht op vorderingen en sociaal-emotioneel functioneren;
  • informatieavonden;
  • intensieve begeleiding naar het HBO

De leerlingen kunnen daarnaast gebruik maken van het zorgadviesteam op de vestiging.

PORTFOLIO

Tijdens de leerroute bouwt iedere leerling een persoonlijke portfolio op. Dat wordt gevuld met eigen prestaties en brengt de ontwikkeling in kaart. De studiementor gebruikt dit portfolio bij de reflectiegesprekken over de leervorderingen en persoonlijke ontwikkeling. Deze gesprekken monden uit in een persoonlijke studieplanning. Door de intensieve begeleiding en overzichtelijke structuur kan de leerling zich maximaal ontplooien.

STUDIEMENTOR

Iedere leerling heeft een eigen studiementor. De studiementor is aanspreekpunt voor leerlingen en ouders, waar het gaat om studievorderingen, persoonlijke ontwikkeling en algeheel functioneren van de leerling. Regelmatig heeft de leerling een gesprek met de studiementor. ‘Hoe gaat het? Wat vind je leuk? Zijn er zaken die je dwarszitten? Heb je veel huiswerk?’ Soms is dit een individueel gesprek, soms met een groepje.

Tijdens de opleiding neemt het aantal reflectiemomenten af. Tijdens het vijfde en zesde leerjaar krijgt de leerling daartoe een studieloopbaanbegeleider op het mbo toegewezen. Op deze manier wordt de leerling stapsgewijs zelfstandigheid bijgebracht, die je op het hbo nodig hebt.

CONTACT MET OUDERS

Het Groene Lyceum kent in elk leerjaar minimaal één ouderavond. Naast de ouderavonden bestaat de mogelijkheid voor contact via de zogenaamde 'tien- minuten gesprekken'. Hierin kunnen ouders contact hebben met docenten uit het team van het Groene Lyceum.

In het eerste leerjaar is er een eerste ouderavond voor de herfstvakantie. Deze avond staat in het teken van kennismaking, uitwisselen van eerste ervaringen en verstrekken van informatie over de leerroute. Naast deze georganiseerde contacten kan elke ouder de studievorderingen en competentiebeoordelingen volgen via het elektronische portfolio van de leerling.