Regelingen en Downloads

Vakantieplanning 2015-2016

Start school

18 augustus 2015 (exacte tijden komen nog in magister)

Herfstvakantie
17 t/m 25 oktober 2015

Kerstvakantie
19 december 2015 t/m 3 januari 2016

Voorjaarsvakantie
27 februari t/m 6 maart 2016

Pasen
28 maart 2016

Meivakantie 
23 april t/m 8 mei 2016

Pinkstermaandag
16 mei 2016

Zomervakantie
16 juli t/m 28 augustus 2016

 

Toelatingsregeling

U meldt uw kind aan bij Terra door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar de school. Meestal doet de leerkracht van de basisschool dat samen met u. Zodra Terra de gegevens heeft, ontvangt u een bevestiging. Terra plaatst het kind op het niveau dat door de basisschool als schooladvies is aangegeven (als dat niveau ook door Terra wordt aangeboden). Daarnaast kijken we of het kind ook extra ondersteuning nodig heeft om zijn/haar schoolloopbaan goed te kunnen doorlopen. Dit wordt gedaan door de toelatingscommissie. Zij besluiten over de uiteindelijke plaatsing op school.

Extra ondersteuning

Vanaf 2014 voeren alle scholen in Nederland de Wet Passend  Onderwijs uit. Deze wet bepaalt onder andere dat een school zorgplicht heeft als een leerling zich aanmeldt met een extra ondersteuningsbehoefte. Als er sprake is van zorgplicht dan zal Terra een passend voorstel doen voor een eigen ondersteuningsaanbod of bij een andere school, regulier of speciaal. De extra ondersteuning die Terra kan bieden staat beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel.

Om een leerling aan te melden voor onze school kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen bij de administratie (wolvega@voterra.nl). Het is ook mogelijk om uw kind aan te melden via de huidige basisschool. Neem daarvoor contact op met de schoolleiding van de basisschool.