Vernieuwing hGL

Het Groene Lyceum bestaat in 2017 tien jaar! In 2007 startte Terra met het Groene Lyceum. Inmiddels wordt de leerroute op zes vestigingen van Terra aangeboden en zijn vijf andere VO scholen in Nederland gestart met het Groene Lyceum. Terra blijft inspelen op ontwikkelingen en mogelijkheden in het onderwijs. Daarom bieden we vanaf 2017 de leerroute het Groene Lyceum in een vernieuwde opzet aan. De vernieuwing gaat vooral over:

In zes of vijf jaar!  Het vernieuwde Groene Lyceum kun je afronden na 6 of 5 jaar. Dit is afhankelijk van jouw eigen tempo van werken en leren én de keuzes die je in de leerroute maakt. Daarbij staat voorop dat je je goed voorbereid op jouw vervolgopleiding of de start op de arbeidsmarkt. In de laatste twee of drie jaar maak je keuzes die passen bij jouw vervolgopleiding en het moment van diplomering.

Jouw eigen weg Het vernieuwde Groene Lyceum biedt meer keuzemogelijkheden. In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) kies je uit verschillende projecten en binnen de vakken is soms ook sprake van keuze onderdelen. Zo leer je vanaf de start op het Groene Lyceum zelf je leerweg te kiezen. In de bovenbouw (vanaf leerjaar 3) richt je je meer en meer op de toekomst. Welke beroepen passen bij jouw interesse en capaciteiten? Welke vervolgopleiding sluit daar op aan? Hier stem jij mede de vakken en stage op af. Ook een stage in het buitenland behoort tot de mogelijkheden!

Meer aandacht voor ontwikkeling Het vernieuwde Groene Lyceum besteedt nog meer aandacht aan het ontwikkelen van (studie)vaardigheden en keuzes maken in de (studie)loopbaan. Jij leert samenwerken, presenteren, plannen en organiseren, onderzoeken, informatie zoeken en verwerken, verslagen maken, analyseren, reflecteren en natuurlijk alles op het gebied van ICT! 

Leerpleinleren Op het vernieuwde Groene Lyceum wordt gewerkt met leerpleinleren. Tijdens ingeroosterde tijd voor leerpleinleren werk je zelfstandig en in wisselende samenstelling met medeleerlingen aan opdrachten. Er zijn docenten die je hierbij coachen. Ook kunnen docenten aan leerlingen die daar behoefte aan hebben extra uitleg geven of instructie voor een specifieke opdracht. Je maakt ook gebruik van elkaars kennis en vaardigheden. Het leerpleinleren wordt klas en leerjaar overstijgend gegeven.