Contact ouders

Het Groene Lyceum kent in elk leerjaar minimaal één ouderavond. Naast de ouderavonden bestaat de mogelijkheid voor contact via de zogenaamde 'tien- minuten gesprekken'. Hierin kunnen ouders contact hebben met docenten uit het team van het Groene Lyceum.

In het eerste leerjaar is er een eerste ouderavond voor de herfstvakantie. Deze avond staat in het teken van kennismaking, uitwisselen van eerste ervaringen en verstrekken van informatie over de leerroute. Naast deze georganiseerde contacten kan elke ouder de studievorderingen en competentiebeoordelingen volgen via het elektronische portfolio van de leerling.