Leerwerktraject

Bij Terra bieden we binnen de basisberoepsgerichte leerweg het Leerwerktraject aan.

Leerlingen in het derde en vierde jaar kunnen dit traject volgen. Het Leerwerktraject is vooral bedoeld voor leerlingen die gemotiveerd zijn voor leren en werken en daardoor hun opleiding met succes af kunnen maken. De leerlingen leren door het Leerwerktraject op school en in de praktijk, door middel van een stage. Ze lopen twee of drie dagen per week bij een bedrijf. De overige dagen gaan ze naar school. Het traject wordt afgesloten met een diploma BB-leerwerktraject. Hiermee kan de leerling doorstromen naar niveau 2 opleidingen van het mbo.

Het Leerwerktraject is voor leerlingen die gemotiveerd zijn voor leren door te doen. Er zijn leerlingen die moeite hebben met een 'schoolse' manier van werken. Voor hen is het Leerwerktraject een uitkomst. Er moet een passend bedrijf gezocht worden. Er is een toelatingsprocedure, waarbij ouders toestemming geven.