Het Groene Lyceum: samenwerking bekrachtigd in een convenant

Op 4 december ondertekenden Terra, Aeres, Lentiz, Melanchton Business School, Yuverta en Zone.college het convenant het Groene Lyceum. Deze samenwerking stimuleert de verdere ontwikkeling van het Groene Lyceum in heel Nederland en zet zich in om de bekendheid van deze succesvolle leerroute naar het hbo.

Convenant het Groene Lyceum

De zes samenwerkende scholen hebben in een convenant afspraken gemaakt over de landelijke uitgangspunten van het Groene lyceum. Zo willen de scholen het Groene Lyceum doorontwikkelen en samenwerken voor de belangen van het Groene Lyceum op landelijk niveau. 

Succesvolle leerroute naar het hbo 

Uit onderzoek blijkt dat studenten die het Groene Lyceum hebben gevolgd, succesvoller zijn op het hbo dan leerlingen die via havo instromen. Leerlingen behalen via deze route in 6 jaar tijd zowel een vmbo-t als een mbo-diploma op niveau 4. Deze route is praktijkgericht en bereidt de leerlingen voor op een vliegende start in het hbo. Leerlingen met een vmbo-t en/of havo advies kunnen instromen op het Groene Lyceum.

Meer weten over het Groene Lyceum bij Terra? Kijk klik hier