Nieuws

14 juni 2024

Update n.a.v. datalek Iddink, schoolboekenleverancier Terra

Iddink Learning Materials BV is op donderdag 11 april getroffen door een cyberaanval. Uit onderzoek van Iddink blijkt nu dat er data van scholen vanaf 2001 betrokken zijn in de cyberaanval.

Lees verder
4 juni 2024

Terra Emmen VO voor het eerst winnaar van TerraCoppa in Eelde

Afgelopen vrijdag werd TerraCoppa gehouden, het jaarlijkse onderlinge voetbaltoernooi voor (voornamelijk) 3e klassers van de zeven vo- vestigingen van Terra.

Lees verder
13 april 2024

Cyberaanval bij Iddink, schoolboekenleverancier Terra

Iddink Learning Materials BV is getroffen door een cyberaanval. Iddink is voor onze school de leverancier van schoolboeken, (digitaal) leermateriaal en schoolspullen.

Lees verder
22 maart 2024

Meld uw kind aan bij Terra VO!

Om een leerling voor de eerste klas van komend schooljaar aan te melden kunt u gebruik maken van ons digitale aanmeldformulier.

Lees verder
1 maart 2024

Ontdek het nieuwe schoolplan van Terra VO: ons kompas voor goed groen onderwijs!

Denken, ontdekken én doen in de veelzijdigheid van de groene wereld.

Lees verder
23 januari 2024

Het Groene Lyceum van Terra viert trots 15-jarig bestaan

Feestelijke mijlpaal: het Groene Lyceum van Terra bestaat 15 jaar!

Lees verder
8 december 2023

Het Groene Lyceum: samenwerking bekrachtigd in een convenant

Op 4 december heeft Terra het convenant het Groene Lyceum ondertekend. Deze samenwerking stimuleert de verdere ontwikkeling van het Groene Lyceum in heel Nederland.

Lees verder
5 december 2023

Het Groene Lyceum groeit!

Het gaat goed met het Groene Lyceum! Dit schooljaar hebben landelijk bijna 500 leerlingen gekozen voor deze praktische leerroute. Voor veel leerlingen is dat een goede keus, omdat zij zo naast theorie op tl/havo of hoger niveau ook praktisch aan de slag kunnen.

Lees verder
29 november 2023

Goedkeuring voornemen fusie Terra en Drenthe College

We zijn verheugd te kunnen melden dat de demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingestemd met het voornemen van Terra en Drenthe College om te gaan fuseren.

Lees verder
13 oktober 2023

Open Dagen Terra VO

Kom langs op onze Open Dagen en ontdek of de school waar je denkt en doet bij jou past!

Lees verder
21 juli 2023

Afdelingsdirecteur Henk Reuvers na 41 jaar met pensioen

Schoolplein omgedoopt tot Henk Reuversplein.

Lees verder
18 juli 2023

Geslaagde reünie 100 jaar Terra Eelde

Afgelopen zaterdag vond de reünie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Terra Eelde plaats.

Lees verder
5 juni 2023

Succesvolle Terra Coppa: sportiviteit, vriendschap en verbondenheid

Met grote trots kijken we terug op een succesvolle Terra Coppa, het voetbaltoernooi tussen alle Terra VO vestigingen, dat afgelopen vrijdag heeft plaatsgevonden.

Lees verder
10 maart 2023

100 jaar Terra Eelde wordt gevierd met een reünie!

Dit schooljaar viert Terra Eelde het 100-jarig jubileum. Ter ere hiervan wordt er een reünie georganiseerd voor alle oud-leerlingen, medewerkers en oud-medewerkers van Terra Eelde en al haar voorgangers.

Lees verder
10 januari 2023

Studenten van het Groene Lyceum op pad

Voor de kerstvakantie hebben alle studenten van klas 5 en 6 van het Groene Lyceum een leuke buitenschoolse activiteit gehad in Meppel. Zo zien ze ook wat er buiten de school allemaal te leren valt op het gebied van Retail!

Lees verder
29 maart 2022

Terra, Drenthe College en NHL Stenden Hogeschool starten verkenning naar mogelijkheden samenwerking

Continuïteit in hele keten van (groen) vmbo tot hbo waarborgen

Lees verder
14 maart 2022

Nieuwe groene leerroute officieel van start

Op maandag 14 maart hebben de locatiedirecteuren van het vmbo en het mbo van Terra Emmen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met de overeenkomst spreken beide directeuren met elkaar af om samen te werken in de doorlopende leerroute.

Lees verder
22 december 2021

Het Groene Lyceum is vernieuwd!

In deze groene doorlopende leerroute naar het hbo, zijn theorie en praktijk sterker met elkaar verbonden en is er nog meer ruimte keuzevrijheid!

Lees verder