Ouderraad

Terra VO vindt het belangrijk dat ouders/verzorgers van leerlingen meedenken en meebeslissen over het onderwijs. Het gaat immers om de school en de toekomst van uw kind! Daarom is er de Ouderraad van Terra VO. 

Wat vragen wij van onze ouderraad?
• Betrokkenheid bij het vo van Terra en het onderwijs in het algemeen.
• Een kritische houding ten opzichte van het onderwijs en de organisatie Terra.
• Meedenken en participeren op externe ontwikkelingen. 

De leden van ouderraad nemen in principe voor een periode van 3 jaar zitting in de Ouderraad. De Ouderraad vergadert ongeveer 1x per 6 weken op een avond. 

Wilt u meer weten over de ouderraad? Stuur dan een mail naar ouderraad.terra@terra.nl. 

Heeft u al een kind op één van onze Terra VO scholen? Dan kunt u ook meer informatie over de Ouderraad vinden op de portal van Terra.